דף לתשלומים וחיובים – תכנית ליווי

דף בשבילי לחיוב תשלומים של המתאמנים בתכנית ליווי

99

2743

1097

320

275

499

300

325

350

 

250

 

600

 

400

 

993

 

 

 

2700

 

 

2187 ש"ח

1500

397

398

1500

2700

250

300

499

1000

400

 

200

 

 

 

 

25 ש"ח

49 ש"ח

74 ש"ח

98 ש"ח

 

 

25 ש"ח

49 ש"ח

74 ש"ח

98 ש"ח